നന്മയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക തിന്മയെ വിഭാടനം ചെയ്യുക.

Udhayam Agenda

 🪐അന്തര്‍ ദേശീയ ഉദയം
💫പ്രഭാതത്തിലേക്ക്‌ പ്രകാശത്തിലേക്ക്‌
===========
🎑മിസ്‌ബാഹ് - മഹദ്‌ വചനങ്ങള്‍
ദിനേനയുള്ള പരിപാടികള്‍
===========
🔵പ്രതിവാരം
ആഴ്‌ചയിലൊരിക്കല്‍ വരുന്ന പരിപാടികള്‍
..................
📚വാരവിചാരം (വ്യാഴം)
ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉദ്‌ബോധന പ്രധാനമായ പരിപാടി. 
..................
🎙️നസീഹത് (വെള്ളി)
ഖുര്‍‌ആന്‍ പഠനം/നസീഹത്
..................
💦തിരുമൊഴി (ശനി)
ഹദീഥ് പാഠം
..................
🦋മധുമൊഴി (ഞായര്‍)
ഉദ്‌ബോധനം
..................
🔮 ജാലകം (തിങ്കള്‍)
കാഴ്‌ചകള്‍ - കാഴ്‌ചപ്പാടുകള്‍
..................
✍️സാഹിത്യലോകം (ചൊവ്വ)
കലാ സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ
..................
🎶ശ്രുതിലയം (ബുധന്‍)
ഇമ്പമുള്ള ഗാനം/കവിത/ഗസല്‍
===============