നന്മയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക തിന്മയെ വിഭാടനം ചെയ്യുക.

Mammunny Maoulavi

ചാരിറ്റി പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഏറ്റവും വലിയ നന്മമരമാണ്  മമ്മുണ്ണി മൗലവി. പെരുമ്പിലാവ്  അൻസാർ ഉൾപ്പെടെ യുള്ള  കേരളത്തിലെ പ്രൊഫഷണൽ  സ്ഥാപനങ്ങളുൾപ്പടെ ആയിരത്തോളം അനുഗ്രഹീത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ  അമരക്കാരൻ.സ്വന്തമായിട്ട്   ഒരു സൈക്കിൾ പോലും ഇല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരൻ. വേഷഭൂഷാധികൾ ഇല്ലാത്ത ഏവരോടും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം. 

മിക്കവാറും ബസ്സിലും, ട്രെയിനിലും  ഇന്ത്യയിലുടനീളം യാത്ര. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ  കോണുകളിലായി പതിനായിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യ ഗണങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടെ, ബഹുമാനത്തോടെ  ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മൗലവിക്ക് ജയ് വിളിക്കാനോ, തക്ബീർ വിളിക്കാനോ  ഫാൻസ്‌ അസോസിയേഷനോ, പരിവാര വൃന്ദമോ ഇല്ല.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന സ്കൂളുകൾ, അനാഥാലയങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിങ്, നഴ്സിംഗ്, പാരാമെഡിക്കൽ തുടങ്ങി  അനവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ  ഫീസും, പ്രവേശന മാനദണ്ഡങ്ങളും 100% സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഇന്നും വിജയകാര്യമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

സ്ഥാപനങ്ങളും, സംഘടനകളും വലുതാവുമ്പോൾ വ്യക്തികളും ആർഭാടത്തിലേക്ക് മാറുന്ന പതിവ് കെട്ടുകാഴ്ചകളിൽ നിന്നും വിത്യസ്തമായി ജനസേവനം ദൈവാരാധനയായി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ചമയങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സാത്വികൻ. വലിയ മനസ്സുള്ള ചെറിയ മനുഷ്യനെ ബസ്സ്‌ യാത്രകളിൽ നിങ്ങൾക്കും കാണാൻ കഴിയും.